Wednesday, July 15, 2009

میرحسین بار دیگر تودهنی محکمی به کودتاگران زد


در حالی که بعضی از رسانه های کودتاگران و حتی سایت تابناک خبری با عنوان "حضور موسوی در نماز جمعه بیانیه نمی خواهد" و "موسوی به عنوان یک شهروند عادی در نماز جمعه شرکت می کند" منتشر کرده بودند، رئیس جمهور موسوی با صدور این بیانیه مشت محکمی بر دهان این افراد و خط بطلانی بر این تفکر کشید. اینجا رو ببینید
البته سایت تابناک بعد از صدور اعلامیه میرحسین، خبر مزبور را از روی سایتش حذف کرد، اما هنوز روی گوگل می توان بخشی از آن را دید. به این آدرس بروید و اولین نتیجه جستجو رو ببینید.

No comments:

Post a Comment