Wednesday, August 5, 2009

عاقلان یک به یک دهند اخطار، این خ.ر. اما باز هم نمی فهمد!


آیت اله صانعی می گوید:
نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد، این که ترتيب اثر دادن به اين اعتراف ها، هر چند بسيار ناچيز باشد، اعتماد و اعتنا به ظالمين به حقوق ملت و کرامت انسان ها بوده و مخالفتي روشن و آشکار با قرآن و وحي و حکم الهي مي باشد.
هاشمی بار دیگر بر روی وب سایتش راه حل برون رفت از بحران کشور را به صورت چکیده و کنکوری، در شش بند یادآوری می کند:
رفع نگرانیهای مراجع /حرکت در چهارچوب قانون/ خاتمه حرکت یک جانبه صدا و سیما و برخی از رسانه ها / ایجاد فرصت ابراز دیگر دیدگاه ها/ آزادی دستگیرشدگان /دلجویی از خانواده های آسیب دیده حوادث اخیر و خاتمه برخورد امنیتی با رسانه ها
امامی کاشانی در مسجد جمکران - در برنامه ای که به طور زنده از شبکه قران تلویزیون پخش شد - اعتراف می کند که ولایت فقیه نمی‌تواند مشکل ایران را حل کند و از امام زمان می خواهد هرچه سریع‌تر ظهور کند.
مردم آه می کشند، مظلومان ناله می کنند، مادران داغدار ضجه می زنند، اما این خ.ر. نمی فهمد که با خود و با مملکت چه می کند!
اما دور نیست . . . به زودی خواهد فهمید.

No comments:

Post a Comment